Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rod Svoboda ze Lhoty č. 7

Rod Svobodů ze Lhoty č. 7

Nejstarší matrika narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav, kam se zapisovali obyvatelé Lhoty, začíná rokem narození 1682. Dřívější majitelé usedlostí se dají zjistit z urbářů (povinnosti poddaných), purkrechtních ( pozemkových) knih, z berní ruly z r. 1654 a všichni obyvatelé ze Soupisu lidu podle víry z r.1651.

Po třicetileté válce ( 1618 – 1648 ) bylo mnoho vesnic úplně pustých, včetně Lhoty, protože všichni obyvatelé buď utekli, nebo byli pozabíjeni při rabování a vypalování domů jak habsburskými, tak protestantskými vojsky. 

 

V r.1651 došlo ke sčítání katolíků a nekatolíků v Soupisu lidu podle víry. Obyvatelé příjmením Svoboda žili na panství Brandýs n.L. v těchto místech:

v Brandýse n.L. - při pivovaře obecním – Adam Svoboda, svobodný ( = není poddaný), krejčí, 48 let, katolík, jeho žena Maruše, 69 let, katolička

v Kostelci n.L.- Kateřina Svobodová, svobodná, vdova, 38 let, katolička

v Zápech- Jiřík Svoboda, poddaný, zahradník (majitel domu jen se zahradou), 35 let, katolík, jeho žena Dorota, poddaná, 40 let

v Dřevčicích- Jan Svoboda, poddaný, kolář, 40 let, katolík, jeho žena Lidmila, poddaná, 25 let, katolička

v Předměřicích n.Jiz.- Řehoř Svoboda, švec, podruh (celá rodina bydlí v podnájmu v jedné místnosti, není majitelem domu ani půdy), 35 let, katolík, poddaný

    • Adam Svoboda, podruh, 37 let, katolík, nepoddaný, jeho žena Dorota, 43 let, katolička, poddaná

 

V r.1654 byli za účelem zdanění sepsáni majitelé domů a půdy, tzv. sousedi = sedláci, chalupníci a zahradníci, s uvedením výměry půdy a počtem hospodářských zvířat.

Na panství Brandýs n.L. žili hospodáři jménem Svoboda:

v Toušeni - chalupník Lukáš Svoboda, tesař, 6 strychů polí, 2 krávy, 1 jalovici

                - chalupník Jan Svoboda, tesař, 9 strychů, 1 krávu

v Zápech - chalupník Jiřík Svoboda, zedník, 6 strychů, 2 krávy, 1 jalovici, 1 svini

v Dřevčicích - chalupník Jan Svoboda, kolář, 19 strychů, 1 potah (vůl ), 2 krávy

ve Všetatech - chalupník Adam Svoboda, 6 strychů, 2 krávy 

v Kochánkách - zahradník Řehoř Svoboda, 1 krávu, přistěhoval se a osadil pusté hospodářství v r.1654 (zřejmě z Předměřic, kde žil v podnájmu jako podruh)

Rozbořená a pustá hospodářství se osazovala podruhy bez majetku nebo dospělými dětmi chalupníků a sedláků od konce třicetileté války (1648). Osadníci nemuseli 3 roky platit daně.

Ve Lhotě byla v této době všechna hosodářství rozbořená a pustá. Odkud přišel první Svoboda a ujal se čísla 7, se už asi nedozvíme.

 

Josef Svoboda, rychtář ve Lhotě č.7, záznam v nejstarší matrice narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav není, přibližný rok narození se dá odvodit ze záznamu o úmrtí – zemřel 25.12.1748 ve věku 64 let – narodil se tedy asi kolem roku 1684 (uváděný věk v matrikách zemřelých je jen přibližný, málokdy souhlasí s datem narození)

oddán s Veronikou (rodné příjmení není uvedeno), zemřela 11.2.1763 ve věku asi 63 let 

děti: Dorota, nar. 27.1.1717, Simon František, nar. 15.9.1718, Václav, nar. 12.2.1720, Helena, nar. 11.6.1722, Anna Ludmila, nar. 5.7.1724, Adam Tomáš, nar. 6.12.1726 - hospodský ve Lhotě, Kateřina Ludmila, nar. 15.10.1729, Matyáš, nar. 1.2.1731 a dědic hospodářství Antonín

Antonín Svoboda, nar. 6.12.1733 ve Lhotě č.7, rychtář ve Lhotě č.7, zemřel 29.5.1795

oddán s Kateřinou, dcerou Jiřího Houšteckého ze Lhoty č.6, (nar. 8.6.1739, zemřela 27.8.1795)

Napsal paměti a kšaft.

Děti: Dorota, nar.16.4.1758, František, nar.3.4.1760, Václav, nar. 20.4.1762, Kateřina, nar. 26.2.1764, Anna, nar. 29.3.1766, Magdalena, nar. 25.8.1768, Helena, nar. 10.6.1771, Josef, nar. 27.4.1774, Alžběta, nar. 21.1.1776, Jan, nar. 23.3.1778, Josef, nar. 2.9.1779, Kateřina, nar. 13.6.1781, Jan, nar. 26.12.1782

František Svoboda, nar.  3.4.1760 ve Lhotě č.7, 

oddán s Kateřinou, vdovou po Tomáši Marečkovi ze Dřís č.6, roz. Chramostovou z Kostelního Hlavna 

(hospodařil na statku své manželky, po smri svého otce se stává majitelem hospodářství ve Lhotě č.7, gruntu ve Dřísech se ujímá manželčin syn Mareček)

Děti: Kateřina, nar. 16.9.1785 ve Dřísech č.6, Jan, nar. 18.2.1787 ve Dřísech č.6, Jan, nar. 18.2.1789 ve Dřísech č.6, Magdalena, nar. 31.7.1791 ve Dřísech č.6

Jan Svoboda, nar. 18.2.1789 ve Dřísech č.6, rolník ve Lhotě č.7, zemřel ve Lhotě č.7 dne 30.6.1861 – 74 let, oddán s Kateřinou, dcerou Jana Bubníka z Kel č.30

Děti: Marie, nar. 8.1.1814, Josef, nar. 20.2.1818, Josef, nar. 6.6.1820, Kateřina, nar. 2.4.1824, Anna, nar. 1.8.1826, Jan, nar. 7.12.1828, Josef, nar. 29.9.1830, Rozarie, nar. 22.10.1832, Alžběta, nar. 8.10.1835 

Jan Svoboda, nar. 7.12.1828 ve Lhotě č.7, obecní představený a chalupník, zemřel 5.9.1867 – 38 let, zánět mozku

oddán s Annou Houšteckou ze Lhoty č.6, dcerou Františka Houšteckého a Magdaleny Berounské ze Křenku č.1

Děti: Anna, nar. 13.3.1852, Marie, nar. 15.8.1853, Josef, nar. 14.2.1855, Jan, nar. 8.4.1857

Jan Svoboda, nar. 8.4.1857 ve Lhotě č.7, rolník ve Lhotě č.7, zemřel 1.11.1889 – 32 let, tuberkuloza

oddán ve Všetatech 16.9.1879 s Magdalenou Urbanovou z Nedomic č.24, dcerou Václava Urbana a Anny Hálové z Jiřic

Děti: Anna, nar. 26.7.1880, (vdala se za Josefa Vostruhu, nar. ve Staré Boleslavi, stavitele v Hradci Králové), Josef, nar. 5.11.1881, Jan, nar. 11.5.1883, Marie, nar. 28.1.1885, zemřela 13.5.1885, Josef, nar. 26.4.1886 (oddán s Helenou Koubíčkovou u sv. Františka v Praze 4.6.1909)

Jan Svoboda, nar. 11.5.1883 ve Lhotě č.7, starosta a rolník ve Lhotě č.7, zemřel 5.10.1918 v 35 letech na zánět plic

oddán 11.1.1908 u sv. Jindřicha v Praze s Marií Horáčkovou z Dolních Měcholup č.13

( živnost ve Lhotě č.7 vlastnila jeho matka Magdalena, roz.Urbanová, až do své smrti 18.3.1930)

Zdroj: SOA Praha-Chodovec - matriky nar., odd. a zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslav

- Soupis poddaných podle víry – Kouřimsko, Boleslavsko 

  • - Berní rula – kraj Boleslavský, kraj Kouřimský

 

 

Sepsala Libuše Švecová, roz. Kettnerová z Borku

Hradec Králové, 23.6.2018

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář