Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kšaft Antonína Svobody ze Lhoty č. 7 - rok 1794

 

KŠAFT ANTONÍNA SVOBODY Z ROKU 1794

 

1. strana

 

neb moje poslední Wule a Poručenstwy meho 

 

Wejmenu nejswietiejšy Trojice Božý, Boha Otce wšemohauciho, který mie stwořiti račil: Boha Sina, který pro me Wikaupení bolestnau Smrt Křiže y Lasky podstaupiti račil: Boha Ducha swateho, který mie Swietlem Milosti swe k poznaní Wyry Boha praweho y Jeziše Krysta w niemž jest zaslibeny Žiwot wiečny, wnitřnim Ducha, a Misly oswitil a wiučil.

W tom trojim Božskim Jmenu, jednoho praweho a Wšemohauciho Boha wieřim a wiznawam, a tomu swrchowanemu jedinemu Bohu, a Ježišy Kristu ja Antonin Dušy mou odewzdawam, a Tielo me do Zemnie, z které wzate jest, k sprostemu Pochowani odkazujy. A pro nejisty Čas Smrti, pokud dobrau Pamniet mam tuto Pořadnost mezy Manželkau mau, a dietmy dielam a zawiram.

Přednie Muj diedičny Grunt memu jedinemu Sinu Františkowy, k diedičnemu Wladnutí a Užiwaní odewzdawam, pokud by ale moje Manželka po me Smrti dile žiwa bila, a chtiela Hospodařiti, to po jejy Wuly ať zustane, pakliby hospodařit nechtiela, ale radheji Wejmnienek brati chtiela, tehdy ja tuto jy Wejmnienek wikazujy.

Sutiho Obily Žita.........................5 strichů

Ječmena...................2 strihy

Pšenice....................1 strich wrchowatau Miru

Hrachu.....................1 strich 1 wr

Čočky.......................1 strich 2 Čtw

2. strana

 

Zely, Řepy, a Bramboru co potřebuje. Pro Ošacení sebe, a k nejakemu se Posilnení, by nejakich par Zlatich každy Rok tržit mohla, Sin jejy nasazy, y taky wodielat da 6 Zahonu Cybule. 1 Zahon Česneku a jeden Zahon Wokurek, prostřední dilky Zahony, a tu kde zrustniejší drobnia bude, sobie wibere a wezme. Item: Jednu Krawu, 4 Kusy owčiho dobitka, 1 Slepicy se wšim Wižiwenim, jak w Zimnim tak s trawau w Letie, aby ona stara Matka s žadnau tieškau Pracy obtižena biti nemusela, až do Smrti, a Bit pokojny, budto při Sinowy w tom malim Wejstupku, aneb w Chalaupce s Synau Komorau, tu kde jejy Libost bude, at se jy stane.

Co se tejče Šacunku (odhadu) Gruntu, to ja podle meho stariho Šacunku, minau Sinowy o 50 zlatých wejš, nežly stary muj Šacuny bil, postupujy, stary Šacunek bil w hlawní Sumnie 380 zlatých 55 krejcarů dle toho nowy Šacuny který ja jemu sam dielam, bude w Sumnie 430 zlatých 55 krejcarů a do tehož Šacunku mimu Sinowy wztahujy cely Grunt, totiž: Pole, Luka, Zahradu, mlady Lesiky Borowy, jakož y take na Zimu y na Jaře Obily zasety, a wšecku zelenau Picy, Seno a Wotawu, cely Stawení, a to Dřiwy na Stawení Stodoly schistany jemu do tehož Šacunku zawiram.

Item: Od dobitka dwa nejstatniejší Woly, jednu Krawu, 8 Kusu Owčiho, a 1 Swini plemenicy. Od Nařadí, jeden lepšy Wuz, jedny Brany, jeden Pluh, zbihacy Hasak, řezacy

3. strana

 

Stolicy, a co k tomu patří, se wšim Přislušenstvim, Řetiezy a s Prowazy, to wše do Šacunkowy Sumny wztahujy za 430 zlatých 55 krejcarů. Ostatní co by Hospodař Syn muj potřebowal, k Sazení Česneku, cibulní Sazečky, a cibulniho Semena, a Wokurek, jemu se zanecha k Sazení, a k Setí, a to w polowičnim Waloru, jak by w ten čas platilo, to se jemu wšem k Splacení prošacuje.

Item: Bilaliby tu ještie jaka welka drobina Cibule a Česneku, o to wše wy dcery a Sin, a zetiowe s pokojnim a přatelskim Spusobem, o to se rozdieliti hledte timto Sposobem: Wšechno to na Penize prošacujte (ohodnoťte), nechť co koliw, ktery z was sobie wezme, s toho nejprw odložte na Wibití meho sprosteho Pohřbu, potom co zbide, na čtiry dily rozwrhniete, Mateři, Františkowi, Anie, a Alžbiete, leč by ste z Lasky k wašy Mateřy wietšiho dilu postaupily.

A poniewadž František Sin Bratr waš, do Dřiz na Čas za Hospodaře na wšechen potažní dobitek, a na Hospodařske Nařadi přistaupil, ktere zas w tomž Gruntie zanechati powinen bude, a sem do swe diedične Žiwnosti s prazdnima Rukama přistaupy, pročež kdiby on, s toho tu od Šacunku odmeřeneho, tažnich Wolu, a Nařadi wice potřebowal, w tom jemu Přednost Kaupie do Společnosti wam k Splacení w Mirnosti postupte

 

4. strana

 

a terminy jemu, wam k Zaplacení, slušnej Čas udielejte. (František se přiženil do Dřís č.6. Vzal si Kateřinu, vdovu po Tomáši Marečkovi. Svatba byla 20.5.1783, věk neuveden)

A kdiž tak jsem s Pomocy a Milosti Božy moje dieti, Františka, Annu za Jana Nowiho ( Jan, syn zemřelého Josefa Nového z Vrábí, svatba 26.1.1784, věk neuveden ), Alžbietu za Waclawa Fabijana (Václav, syn Jana Fabiana, chalupníka z Nedomic č.31. Svatba byla 22.6.1791, nevěstě 15 let, ženichovi 22 let) od sebe windal, a každimu, co moje Možnost bila, upřimnie sem se pomocti pečowal, přičemž ale přece Pozoru na Annu Wrabskau za Jana Nowiho widanau, že jy tak nebilo nuznie potřeba pomahati, jako jest bilo Potřeba Františkowy Sinu do Dřiz, a Alžbietie Dceřy do Nedomic za Waclawa Fabiana wdane: Pročež pro Wirownaní a Spokojeni Dieti, a aby Anna taky bila spokojena, proti Františkowy a Alžbietie Pomocy, tehdy jy Annie odkazujy Nadlepšení w pretensy na před odraziti od Šacunkowy Summy 60 kop což činí na Zlaty 70 tež taky František Sin wizdwihne patřicy Nahrady, kterau sem w Dřisech na Zaplacení Diedičowich Powinností, po jeho Otcy Tomaše Marečka na Kancelařy Staroboleslawskem, na hottowie složil, ktery zase při Odstaupení miho sina Františka, opiet diedic Waclaw Mareček na Hottowie složiti powinnen bude, ktere také Annie Dceřy za Jana Nowiho wdane odkazujy............81 zlatých

.w Sumnie....151 zlatých 

S tim tehdy mim otcowskim Wirownanim, wy moje Dieti budte spokojeny, nedielejte mnie po me Smrti žadnau Pomluwu, skusite

 

5. strana

 

to taky, až budete waše Ditky wibejwat, že musite wic pomahat tomu, ktery wic bude potřebowat.

Tim zawiram mau poslední Wuly, a sebe sameho do neskončeneho Milosrdenstwy Božiho odewzdawam.

 

Jozef Fijala ten čas Richtař Swiedek 

Waclaw Hoštecky Konšel Swiedek

 

Antonin Swoboda Saused Lhottecky

Tuto mou poslední Wuly a 

Poručenstwí mim dietem

k Zachowaní zawazujy, a

mau Rukau wlastní potwr-

zujy Kšaftujicy Otec

Antonin Swoboda

 

Pro nejisty Čas Smrti, tuto jsem mau poslední Wuly napsal, kdiby Pan Buh mnie nahlau, a s prutku Nemocy nawštiwil, že bich Kšaftu dielati nemohl, tak jak tuto wnitř zapsano, a co komu je odkazano, přitom at nezmnienitedlnie zustane.

Dne 12 Listopadu 1794

 

Num: Eth: 122

prohl. Dne 30 May 795. Antonin Swoboda

Kšaftujicy.

 

Na předchazejicy Stwrzení Swiedkuw, že 

 

6. strana

 

tato prawa, a poslední Wule Antonina Swobody jest, bil tento Kšaft weřejnie, a podepsanim diedicum prohlašen. Při Prawamocnosti Panstwy Brandejsa dne 1 Juny 1795.

Waclaw Lanjer                        Waclaw Hoštecky

Prawařiditel                            Richtař Lhottecky

 

Franc Swoboda

Jan Nowej

Waclaw Fabian

 

Tento Kšaft nejsa od žadniho w ony prawy wimnieřeny Lhutie odporowan, timto se stwrzuje, a w Knihy patřicy wtieliti powoluje. Od Auřadu Wrchniho a Prawniho cis: Kral: Panstwy Brandejsa dne 20. July 1795.

 

Wojtiech Masatsch Waclaw Lanjer

Wrchni Justiciarius

 

Antonín Svoboda zemřel ve Lhotě č.7 dne 29.5.1795 ve věku 64 let. Byl rychtářem stejně jako jeho otec Josef Svoboda. Bratr Tomáš Svoboda byl ve Lhotě hospodským.

 

Antonínova manželka Kateřina zemřela ve Lhotě č.7 dne 27.8.1795 ve věku 59 let. Byla dcerou Jiřího Houšteckého (tehdy psáno Aušteckého) ze Lhoty č.6 a sestrou Františka Houšteckého, hospodáře v č.6, který začal psát Paměti rodu Houšteckých. 

 

Antonín a Kateřina měli spolu 13 dětí, 6 synů a 7 dcer. Dospělosti se však dožily jen tři (uvedené v poslední vůli). František se narodil 3.4.1760, Anna 29.3.1766, Alžběta 21.1.1776.

 

Zdroj:

 

Státní okresní archiv Mělník - fond Svoboda Antonín (1792 – 1794), Kšaft

Státní oblastní archiv Praha-Chodovec - matrika oddaných ř.k.f.ú. Stará Boleslav 3 a 13, matrika narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav 2 a 3, matrika zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslav 16

 

Text přepsala a poznámkami opatřila Libuše Švecová, roz. Kettnerová z Borku.

Hradec Králové, 21.3.2018

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář