Jdi na obsah Jdi na menu
 


Houštecký, Svoboda, Stránský, Kolínský, Zalabák, Klíma- nejstarší historie

Pozemkové knihy nejstarší

Zápisy v nejstarších gruntovních knihách se dochovaly od r.1585. Na každém z 9 starobylých gruntů ve Lhotě jsou od této doby zapsáni majitelé. To vyvrací ústní tradici, že před třicetiletou válkou (1618 – 1648) se vesnice nacházela v „Okrouhlíku“ a teprve potom byla postavena na současném místě. Pokud to tak opravdu bylo, pak ale mnohem dříve.

Z přepisu nejstarších gruntovních knih p. Tomášem Dvořákem jsem vypsala předky současných obyvatel Lhoty. Výrazy psané v uvozovkách jsou doslovné citace z gruntovních knih.

 

Václav Kolínský ml. - r.1688 se ujal pusté chalupy na gruntu č.2 (dnes také č.2), r. 1692 se ujal gruntu č.4 (nyní č.7) od Duchoslava Plevky, hospodařil zde do r.1706, odchází na větší grunt

 

Jan Zalabák – r.1692 převzal grunt č.2 po Václavu Kolínském

 

Josef Svoboda – r.1706 začíná hospodařit na gruntu č.4 (nyní č.7) po Václavu Kolínském

 

Jan Stránský st. – přistěhoval se ze Křenku, r.1658 se ujal spáleného a pustého gruntu č.3 (nyní č.6) po nebožtíku Michalu Spáleném (zemřel před r.1635), r.1677 začíná hospodařit na gruntu č.8 (nyní č.15) v nově postavené chalupě Martinem Tesařem, který „měl na sobě i rychtářskou povinnost, ale zachoval se jako nešlechetník, když o posvícení šenkoval a, peníze za pivo utržíc, pryč odešel“. O tři roky později r.1680 přebírá grunt č.8 (nyní č.15) po otci Janovi, „který je věkem šešlý“, Jan Stránský ml.

 

Pavel Houštecký st. (psáno Auštecký) – žil ve Křenku, kde se ujal na gruntě č.4 (nyní č.20) „stavení od lidu vojenského zbořené až na samou světnici“ v r.1644. Syn Pavel Houštecký ml., který se narodil kolem r.1641 ve Křenku, se přistěhoval do Lhoty a v r.1669 začíná hospodařit na gruntě č.6 (nyní č.11), r. 1687 se stěhuje na větší hosodářství gruntu č.3 (nyní č.6). V roce 1713 ho „otec pro stáří pouští synovi“ Matěji Aušteckému, který doposud 10 let hospodařil na gruntě č.1 (nyní č.1)

 

 

Václav Fiala – r.1696 mění svůj grunt v Sudově Hlavně za grunt č.7 (nyní č.12) ve Lhotě

 

Pavel Novák – přišel ze Křenku, kde 2 roky hospodařil na gruntu č.13, potom ho předal Petru Novákovi a r.1598 koupil ve Lhotě větší grunt č.8 (nyní č.15), zaplacený byl v r.1629, během třicetileté války byl grunt opuštěn a zpustl, r.1667 chalupu nově vystavěl Martin Tesař, po jeho odchodu ji převzal Jan Stránský

 

Adam Klíma – r.1691 začíná hospodařit na gruntu č.9 (nyní č.8)

 

Jan Kůla (psáno Kula) – r.1690 začíná hospodařit na gruntu č.6 (nyní č.11)

 

Zdroj:

SOA Praha – Chodovec, MUDr. Tomáš Dvořák – Indexy ke starší řadě gruntovních knih 1585 – 1715, vytištěno v říjnu 2012

Dr.J.V.Prášek – Brandejs nad Labem, město, panství i okres, III. Díl, vydalo Oblastní muzeum Praha – východ v roce 2007

Zpracovala Libuše Švecová, roz. Kettnerová z Borku

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář