Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rod Houštecký ze Lhoty č. 6

ROD HOUŠTECKÝCH ZE LHOTY Č. 6

 

Nejstarší matrika narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav, kam se zapisovali obyvatelé Lhoty, začíná rokem narození 1682. Dřívější majitelé usedlostí se dají zjistit z urbářů (povinnosti poddaných), purkrechtních ( pozemkových) knih, z berní ruly z r. 1654 a všichni obyvatelé ze Soupisu lidu podle víry z r.1651.

Po třicetileté válce ( 1618 – 1648 ) bylo mnoho vesnic úplně pustých, včetně Lhoty, protože všichni obyvatelé buď utekli, nebo byli pozabíjeni při rabování a vypalování domů jak habsburskými, tak protestantskými vojsky.

Rozbořená a pustá hospodářství se od konce třicetileté války osazovala podruhy bez majetku nebo dospělými dětmi chalupníků a sedláků z ostatních vesnic panství Brandýs n.L. Osadníci nemuseli 3 roky platit daně.

Chalupnickou živnost ve Lhotě č.6 osadil v r.1658 Jan Stránský. Od něho ji koupil Pavel Auštecký, syn Pavla Aušteckého ze Křenku. 

V r.1651 došlo ke sčítání katolíků a nekatolíků v Soupisu lidu podle víry. Ve Křenku žil v tomto roce Pavel Auštecký, poddaný, chalupník, 31 let, manželka Anna, poddaná, 22 let. Podle Dr.J.V.Práška, který čerpal z gruntovních knih, hospodařil Pavel Auštecký na gruntě č. 4, začátkem 20.stol. č.20. Celkem bylo ve Křenku v době soupisu lidu obydleno jen 6 chalup, žilo v nich 14 lidí. Před třicetiletou válkou zde bylo obydleno 13 chalup. Lhota v tomto soupise samozřejmě uvedena není, protože byla vypálená a pustá.

 

Syn Pavla Aušteckého ze Křenku, také Pavel Auštecký, se narodil ve Křenku kolem roku 1641. Rok je odvozen od zápisu úmrtí v matrice zemřelých – zemřel 11.12.1721 ve Lhotě ve věku 80 let. Jeho manželka Alžběta, roz.Doležalová z Nedomic, zemřela ve Lhotě 21.1.1716 ve věku více než 60 let. V matrice je u čísla 60 napsáno slovo major = větší. 

 

Dědicem gruntu byl syn Matyáš. Narodil se ve Lhotě kolem roku 1669. Rok je odvozen od zápisu úmrtí v matrice zemřelých – zemřel 20.4.1758 ve Lhotě ve věku 89 let. Uváděný věk v matrikách úmrtí je jen přibližný, málokdy souhlasí, když porovnám datum narození a úmrtí. V prosinci 1698 se oženil s Kateřinou Stránskou.

 

V dubnu 1707 se jim narodil dědic hospodářství ve Lhotě č.6,Jiří Auštecký.V srpnu 1728 se oženil s Magdalenou Holubovou z Mečeříže. Ta zemřela po porodu v 28 letech dne 10.11.1735. Další děti měl s manželkou Dorotou. Jejich svatba není zaznamenaná, proto není známo její rodné příjmení. Zemřela ve 33 letech v r.1751.

Syn František, nar. 4.6.1729 ve Lhotě č.6

syn Jan, nar. 29.5.1731 ve Lhotě č.6

syn Václav, nar. 16.9.1733 ve Lhotě č.6

dcera Kateřina, nar. 10.11.1735 ( zemřela 22.11.1735 ) ve Lhotě č.6

dcera Kateřina, nar. 8.6.1739 ve Lhotě č.6 – matka Dorota

syn Antonín, narození nezapsáno, zemřel 22.3.1751ve Lhotě č.6 - 2,5 roku

 

Nejstaršísyn František, nar.4.6.1729 ve Lhotě č.6, rychtář ve Lhotě, zemřel 1.9.1796.

Dne 10.9.1756 byl oddán s Kateřinou, dcerou zemřelého Josefa Svobody, rychtáře lhoteckého, ze Lhoty č.7. Ve stejný den měla svatbu i Františkova sestra Kateřina s Antonínem, synem zemřelého Josefa Svobody, rychtáře lhoteckého, ze Lhoty č.7. Tím se spříznily dva rody ze sousedních gruntů a všichni jejich potomci měli společné předky. Oba švagři, František Houštecký i Antonín Svoboda, psali paměti. Po Františkovi pokračovali v rodové pamětní knize další tři hospodáři ve Lhotě č.6 – syn Jan, vnuk František a pravnuk Jan. Antonín Svoboda zapsal dlohodobý spor o pastviny mezi hospodáři ze Lhoty a Dřís. Dochovala se i jeho poslední vůle z roku 1794. Oba dva rody mají dochované rodinné dokumenty v okresním archivu v Mělníku ve fondech Svoboda Antonín (1792 – 1794) a Rodinný archiv Houšteckých.

Osm dětí Františka a Kateřiny mělo babičky a dědečky ve dvou sousedních domech.

syn Josef, nar. 25.8.1757 ve Lhotě č.6

syn František, nar. 3.1.1759 ve Lhotě č.6

dcera Anna, nar. 15.8.1760 ve Lhotě č.6

syn Václav, nar. 11.7.1763 ve Lhotě č.6, hospodařil v č.9, rychtář

syn Antonín, nar. 9.2.1765 ve Lhotě č.6

dcera Kateřina, nar. 12.6.1766 ve Lhotě č.6

dcera Kateřina, nar. 11.6.1771 ve Lhotě č.6

syn Jan, nar. 27.5.1773 ve Lhotě č.6

 

Nejmladšísyn Jan, nar. 27.5.1773 ve Lhotě č.6, zemřel 25.3.1814 ve Lhotě č.6.

V 19 letech se oženil se 17letou Annou, dcerou Tomáše Černého, souseda ze Křenku č.19. Manželka Anna se narodila 2.1.1775, svatbu měla 15.5.1792, zemřela jako vdova výměnkářka 4.3.1824 ve Lhotě č.6. 

 

Syn a dědic živnosti v č.6 FrantišekHouštecký se narodil 13.1.1803, zemřel 8.10.1872 ve Lhotě č.6. V květnu 1824 se oženil s Magdalenou, dcerou Václava Berounského, hospodáře ze Křenku č.1, a Anny Málkové ze Křenku. Magdalena zemřela ve svých téměř 88 letech 29.1.1894 ve Lhotě č.6.

Syn Václav, nar. 6.3.1833, se v listopadu 1852 oženil s Barborou Kůlovou a stal se chalupníkem ve Lhotě č.11.

Dcera Marie, nar. 7.6.1837, měla v lednu 1860 svatbu s Václavem Houšteckým ze Lhoty č.9. Jejich dědečkové byli bratři.

Dcera Anna se vdala do sousední chalupy č.7. Vzala si Jana, syna Jana Svobody a Kateřiny Bubníkové z Kel. 

Syn Jan, nar.16.2.1841 ve Lhotě č.6

(další děti jsem nehledala)

Jan Houštecký, nar. 16.2.1841, zemřel 12.2.1929 ve Lhotě č.6. Pokračoval v psaní rodové pamětní knihy, poslední zápis je o úmrtí matky r.1894. V září 1869 byl oddán v Kostelním Hlavně s Marií, dcerou Františka Čurdy, sedláka z Konětop č.15, a Anny Průchové ze Dřís. č.6. Marie se narodila 8.10.1849 a zemřela osm dní po manželovi 20.2.1929. 

syn František, nar. 24.6.1871, rolník ve Lhotě č.10, po smrti matky v č.6.

dcera Anna, nar. 13.3.1873. V červnu 1892 se vdala do Sojovic č.10. Vzala si Josefa Hrádeckého, rolníka, nar. 3.11.1859.

dcera Marie, nar. 3.10.1877, se vdala 5.11.1896. Vzala si Františka, syna zemřelého Josefa Klímy ze Lhoty č.8 a Anny Vaňouskové z Kochánku č.10. František se narodil 6.1.1871.

František Houštecký, nar. 24.6.1871, rolník ve Lhotě č.10, po smrti matky v č.6. V červenci 1898 se v Předměřicích n.Jiz. oženil s Veronikou, dcerou Františka Hradeckého ze Sojovic č.25. Veronika se narodila 26.6.1872 a zemřela 27.5.1936. Ještě v době smrti byla majitelkou hospodářství ve Lhotě č.6.

syn František, nar. ? 

syn Jan, zemřel 5.9.1899 ve třech měsících

dcera Anna, nar. 19.6.1900. V lednu 1922 měla svatbu s Antonínem Novákem, rolníkem ve Dřísech č.43. Antonín se narodil ve Dřísech č.53 dne 6.11.1895, byl synem Josefa Nováka.

dcera Marie, nar.16.11.1901. V listopadu 1899 měla svatbu s Josefem Řezáčem, rolníkem ve Dřísech č.20. Josef se narodil 8.11.1899, byl synem Aloise Řezáče.

František Houštecký, nar. ? V listopadu 1929 se oženil s Marií Košovou ze Lhoty č.47, která se narodila 25.12.1907 a zemřela v 31 letech 6.2.1939.

Sestřenice Anna Klímová, nar. 4.2.1897 ve Lhotě č.8, dcera Františka Klímy a Marie, roz.Houštecké ze Lhoty č.6. V říjnu 1919 se vdala do Ovčár č.7, vzala si rolníka Františka Richtermoce, nar. 12.12.1888, syna Václava Richtermoce.

 

Pokud by někdo znal další potomky a příbuzné, může mě kontaktovat v komentáři. Můžu doplnit.

 

Zdroj: SOA Praha – Chodovec - matriky narozených, oddaných a zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslav

    • Soupis poddaných podle víry – Kouřimsko, Boleslavsko 1

    • Berní rula – kraj Boleslavský, kraj Kouřimský

    • fond – Kapitula Stará Boleslav, knihy Ohlášky snoubenců

 

 

Sepsala Libuše Švecová, roz. Kettnerová z Borku

Hradec Králové, 27.3.2018

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář