Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod

12. 7. 2018

Obecnou školu ve Lhotě navštěvovali žáci ze Lhoty a Borku.  Byla založena v r.1869. Do roku 1948 se nazývala Obecná škola, poté až do jejího zániku v r.1961 se nazývala Národní škola Lhota. Před rokem 1869 existovala triviální škola.

Obecná škola byla dvoutřídní (někdy i jednotřídní), přesto zajišťovala povinnou osmiletou docházku. Po pěti letech byli jen někteří žáci propuštěni do občanské (měšťanské) školy do Staré Boleslavi. Třídní učitel učil v celé třídě všechny předměty kromě náboženství a ručních prací. Žáci byli ve třídě rozděleni do dvou oddělení (v jednotřídní škole do tří oddělení) podle věku, pro každé oddělení učitel připravoval jiné učivo.

Na škole působil jako správce a učitel Josef Kocourek v letech 1808 – 1863, František Kolanda 1863 – 1883, Václav Hyka 1883 – 1886, VáclavVendl 1885 – 1895, Václav Kraj, Jan Kučera a další. Ženské ruční práce (šití, pletení, háčkování, vyšívání) vyučovaly od r. 1881 industriální učitelky. Školní plat, tzv. sobotáles, si učitel vybíral od žáků sám. Rodiče byli povinni zaplatit za dítě měsíčně 10 krejcarů. Od r. 1870 dostával učitel plat od státu. 

Počty žáků ve třídě jsou pro nás téměř nepředstavitelné. V jednotřídní lhotecké škole bylo zapsáno v jednom školním roce mezi léty 1838 – 1884 nejméně 87 žáků (šk. rok 1872 – 73 a 1876 - 77), nejvíce 124 žáků (šk. rok 1883 - 84). Ve dvoutřídní škole se učilo až 169 žáků (šk. rok 1893 – 94). V r. 1895 přestala do lhotecké školy chodit většina křeneckých dětí, protože ve Křenku byla založena samostatná obecná škola. 

Zdroj: Učitelské noviny č.33/2010: Morkes, František - Proměny povinné školní docházky. 

Kniha - Paměti škol. okresu Karlínského. Soudní okresy Karlín a Brandýs n.L. do r.1898. Redigováno Františkem Kneidlem, vydáno nákladem c.k. Okresní školní rady v Karlíně

Obecní úřad Lhota, knihy Výkazy docházky a prospěchu Obecné školy ve Lhotě

Zpracovala Libuše Švecová, roz. Kettnerová z Borku

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář